President

måndag 23 maj 2022

ÖREBRO - VÄSTRA 2020-2021                                                                                                                

 

Rotary grundades 1905 i Chicago av advokaten Paul Harris. Till Sverige kom Rotary 1926, då Stockholms Rotaryklubb bildades. Örebro Västra Rotaryklubb bildades i mars 1956 som den andra i ordningen av stadens klubbar.

 

Rotarys kärnvärden är tjänande, kamratskap och ledarskap. Rotary International finns i mer än 200 länder och har 34 000 klubbar med tillsammans över 1,2 miljoner medlemmar. Att ingå i denna internationella nätverk är både uppfordrande och hedrande.

 

Genom sina regelbundna lunchmöten, som nästan alltid har ett föredrag som stående programinslag, är Rotary också världens mest aktiva föreläsningsförening. Att delta i Rotarys luncher ger så gott som alltid berikande tillskott till ens egen omvärldsuppfattning och en trivsam social samvaro mitt på dagen - ”när man ändå ska äta”.

 

Varje Rotaryklubb formar sin egen verksamhet, så även Örebro Västra. Utöver lunchmötena driver vi, som ensam klubb eller tillsammans med andra, flera lokala projekt av humanitär art. 

 

 Sedan 60 år tillbaka arrangerar vi en programafton för Neuroförbundet i Örebro med underhållning, lotteri och auktion för bland annat neurologiskt handikappade.

  

Sedan mer än 20 år tillbaka arrangerar vi tillsammans med Örebros övriga Rotaryklubbar, nu även tillsammans KFUM Örebro, dagkoloniverksamhet för barn i Hästhagen vid Svartån i Örebro. 

 

Ett nytt lokalt projekt som vi avser att genomföra under 2020 är ”Run is Fun”, ett hinderlopp för barn på Stora Holmen.

 

Andra exempel på Rotaryaktiviteter är Götmarsstipendiet till ungdomsledare eller aktiv deltagare i förening med kulturellt skapande, ett språkcafé för nyanlända akademiker (i samarbete med SFI) samt en fredskonferens till förmån för Panzisjukhuset i Kongo (tillsammans med andra Rotaryklubbar i Örebro).